ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα "ΦΕΡΡΟΥΣ’’ (www.ferrous.gr) και περιηγηθείτε στα προϊόντα, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.ferrous.gr

Επιπλέον βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, καθώς η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1. Πνευματική Ιδιοκτησία.

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.ferrous.gr, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στο www.ferrous.gr Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια του www.ferrous.gr. Η εμφάνισή του στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του. υπάγεται στην Ελληνική Νομοθεσία η οποία καθοδηγεί τη χρήση και ερμηνεία της. Αρμόδια δε κατά τόπο για κάθε διαφορά που θα προκύψει θα είναι τα Δικαστήρια της έδρας της εταιρείας ήτοι τα Δικαστήρια της Χίου. 

2. Περιορισμός Ευθύνης.

Το www.ferrous.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών κά. Ωστόσο, το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ferrous.gr ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). To www.ferrous.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ferrous.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου www.ferrous.gr  ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Το www.ferrous.gr μπορεί χωρίς αιτιολογία να αρνηθεί μια παραγγελία και να επιστρέψει τα όποια χρήματα, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

3. Τροποποίηση των όρων του παρόντος.

Το www.ferrous.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών με το ηλεκτρονικό κατάστημα και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. 

4. Υπαναχώρηση και Επιστροφές προϊόντων.

Δεν έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους  για οποιοδήποτε λόγο εξαιτίας τις ευπάθειας αυτών και της ανάγκης άμεσης κατανάλωσης τους. Το κόστος μεταφοράς των προϊόντων επιβαρύνει τους πελάτες. Επιστροφές χρημάτων γίνονται μόνο σε περίπτωση που δεν έχουν σταλεί τα προϊόντα και μάλιστα εντός 30 ημερών από τη γνωστοποίηση σε εμάς της ακύρωσης της παραγγελίας σας.

5. Προσωπικά δεδομένα. Η δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται με την συγκατάθεση των χρηστών του δικτυακού τόπου κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα επεξεργάζονται με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών. Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή με οποιανδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την άδεια της δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων εκ του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και άλλων ειδικότερων νόμων

6. Τιμές Προϊόντων.

Tο www.ferrous.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

 


Face book