Ασφάλεια πληρωμών / δεδομένων

1) Βεβαιώνουμε τους πελάτες μας ότι ποτέ δεν δίνουμε τα στοιχεία τους ή τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις σε τρίτους.
Τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση τηλέφωνα κλπ.) που δηλώνουν οι πελάτες μέσω του ηλεκτρονικού διαδικτυακού καταστήματος μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς το σκοπό της διεκπεραίωσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών που διενεργούν οι πελάτες.
Η συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, καθώς και η τήρηση του σχετικού αρχείου διεξάγεται αποκλειστικά από συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένα στελέχη της επιχείρησης μας.

2) Η Επιχείρηση μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Δεν υπάρχει δημόσια προσβάσιμο αρχείο των προσωπικών δεδομένων των πελατών που δηλώνονται μέσω του ηλεκτρονικού διαδικτυακού καταστήματος μας.

3) Για έξτρα ασφάλεια, η πληρωμή με πιστωτική κάρτα γίνεται για λογαριασμό μας, μέσω των τραπεζών Eurobank. Χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), με την ισχυρότερη δυνατή κρυπτογράφηση 128bit, που αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς στο Διαδίκτυο. Όλα τα δεδομένα (αριθμοί πιστωτικών καρτών, προσωπικά στοιχεία κλπ.) μεταφέρονται με απόλυτη ασφάλεια, κρυπτογραφημένα.

4) Η εταιρία μας δεν έχει καμμία πρόσβαση σε στοιχεία πιστωτικών καρτών αφού η πληρωμή σας γίνεται στον ιστότοπο της Τράπεζας ή της PayPal.


Face book